Instrukcje
Szybki wybór

TTB 24F

Kategoria:

Zegary akcji 24/14 sekundowe z powielonym z tablicy głównej czasem gry zgodne z wymogami FIBA do rozgrywek ligowych i międzynarodowych.

Dane techniczne

Wymiary:
70 x 65 x 7 cm
Wielkość wyświetlaczy:
25cm
Format czasu:
mm:ss.0

Zegary TTB-24 współpracują z wszystkimi halowymi tablicami produkcji K&G sp. z o.o.

Zegary 24/14s działają w połączeniu z tablicą główną i wymagają połączenia kablowego z tablicą z którą są sprzężone.

W przypadku tablic sterowanych przy pomocy pulpitu: manipulator 24/14s w komplecie.

Wymagane instalacje

Zasilanie (+ 24 V) i sterowanie z tablicy głównej kablem (4 x 0.75) np. OMY

Funkcje sportowe

Zegary zgodnie z przepisami:
– obsługują tryb 24/14 s
– są sprzężone z tablicą główną
– ostatnie 5 s wyświetlają z dokładnością 0.1 s