Instrukcje
Szybki wybór

Pilot radiowy MK-kig905

Sterownik radiowy dla tablic z serii TZG-50 do TZG-800, TZG ST

Dane techniczne

Zasilanie:
Bateria lub akumulatory AAA, 2 szt

Funkcje sportowe

Steruje wszystkimi funkcjami sportowymi tablic halowych z serii TZG-50 do TZG-800 oraz tablic stadionowych TZG ST