Tablica serii TZG 3000
 
TZG 15.3+STOPER - basenowa
TZG 200.701
Tablica Stadionowa
TZG 880G
TZG 1880G
TZG STB.52.33 - Baseball
TZG ST20FA - FUTBOL AMERYKAŃSKI
TZG 1900
TZG 1985
TZG 15G.3+STOPER - basenowa
TZG 52
  
                                  TZG 880.30GH
    
Tablica przeznaczona obsługi hokeja na lodzie jako dyscypliny wiodącej 
oraz  siatkówki, piłki ręcznej i innych dyscyplin halowych
                     
Dane techniczne:
 
Wymiary tablicy: 480 x 240 x 7 cm
Wielkość wyświetlaczy: 30, 25, 20  cm 
Sterowanie  profesjonalne przewodowe z pulpitu
 
Panel tekstowy do wpisywania nazw drużyn i innych 
dowolnych tekstów o polu graficznym: 416 x 32 cm
 
Możliwość wcześniejszego przygotowania tekstów i efektów specjalnych
 
Zegar TIME OUT odmierzający czas przerw
Wpisywane nr zawodników na ławce kar / 1 do 99 /
Funkcja zegara czasu rzeczywistego
Dobra czytelność: 100 - 120 m
 
Dwa pola o wielkości ok. 40 x 40 cm do umieszczenia logo, herbu, itp.
- na tablicy są przykładowe
 
Funkcje sportowe:
 
Wyświetlanie czasu gry z dokładnością do 0.1 sek. - w trybie START - STOP
Wyniki / 0 do 99 /
 
Liczniki kar zawodników - po 3 na stronę
Możliwość wprowadzania dowolnej kary z zakresu 1 do 9 min.
Wyświetlanie nr zawodnika otrzymującego karę.
 
Wyświetlanie nr tercji / 1 do 9 /
Możliwość zaprogramowania z klawiatury dowolnego czasu gry
                    / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min.
 
Sygnalizacja ilości wykorzystanych czasów / przerw / po 3 na stronę
 
Sygnalizacja dźwiękowa
Wyświetlacz LCD w pulpicie sędziowskim - dodatkowy podgląd
przebiegu gry dla sędziego
 
Wymagane instalacje:
 
1. Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230 V/ 50 Hz  
2. Sterowanie: kabel UTP, kat. 5e / tablica - pulpit sędziowski /
   
   

Copyright © 1991-2021 K&G Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK